Menu witryny

Reklamy

Rewelacyjne fartuszki od firmy Inspiration. Zapraszamy
Body Piercing

Przekuwanie ciaa trwa z reguy okoo dwch minut (przy czym samo przekucie skry ? kilka sekund). Do wykonania zabiegu uywa si specjalnych szczypiec do podtrzymywania fad skrnych (z reguy wczeniej wysterylizowanych w autoklawie), oraz igy wenflonowej bd specjalnej igy iniekcyjnej. Kiedy piercer ustali z klientem ktre dokadnie miejsce ma zosta przekute, apie je szczypcami, nastpnie przebija je ig w ktr (lub w jej plastikow obwdk w przypadku wenflonu) i po przebiciu wkada bezporednio kolczyk. Czasem zamiast igy i szczypiec uywa si specjalnego pistoletu do piercingu, jednak metoda ta moe stosowana jedynie do przekuwania mikkich czci uszu (patkw ucha), gdy w innych miejscach ciaa moe wyrzdzi powane uszkodzenia i niesie za sob due ryzyko wystpienia komplikacji. Tzw. pistolety nie s przystosowane do adnej innej czci ciaa ni patek ucha, gdy zamiast przekuwa tkank tak jak robi to iga ? rozszarpuj j, co utrudnia gojenie, a w przypadku miejsca innego ni patek ucha ? zmniejsza moliwoci dokadnego wymierzenia, woenia kolczyka odpowiedniego rozmiaru i przebicia skry pod odpowiednim ktem. Ponadto metoda ta uniemoliwia zachowanie sterylnoci, poniewa nie da si wysterylizowa pistoletu w autoklawie. Do niektrych przebi (midzy innymi tzw. tuneli) uywa si skalpela.

rdo fotografii: Wikipedia

 
Copyright © 2011 Permanent Make-Up - Makijaż trwały permanentny Łódź, Warszawa: sprzęt i urządzenia, barwniki, szkolenia i kurs makijażu permanentnego. Wszelkie prawa zastrzeżone.